> Behandling

> Vanliga smärttillstånd

> Kiropraktik

  • En kiropraktor är en primärvårdgivare med specialkompetens inom det neuro-muskulo-skelettala systemet (nerv-muskel-skelett) och
    jobbar med att förbättra och återställa kroppens funktion genom undersökning, behandling och rehabilitering av dysfunktioner i kroppens leder, ligament och muskler.
  • Den huvudsakliga behandlingstekniken är en kiropraktisk justering, oftast brukar den vara förknippad med ett lite ”knak”, men även stretch, massage och triggerpunktsbehandling är en del av behandlingen. I behandlingen ingår även rehabiliteringsträning
    och råd för att förhindra att symptomen uppstår igen.
  • Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel, för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Legitimationen utfärdas av socialstyrelsen och kan ansökas om efter 5 års heltidsstudier.
  • Kiropraktik betyder att man gör något för hand. Ordet kommer från grekiskans Chiro = händer och Praktos = att göra.