Kiropraktik betyder att man gör något för hand. Ordet kommer från grekiskans Chiro = händer och Praktos = att göra.

En kiropraktor är en primärvårdgivare med specialkompetens inom det neuro-muskulo-skelettala systemet (nerv-muskel-skelett) och

jobbar med att förbättra och återställa kroppens funktion genom undersökning, behandling och rehabilitering av dysfunktioner i kroppens leder, ligament och muskler.

Den huvudsakliga behandlingstekniken är en kiropraktisk justering, oftast brukar den vara förknippad med ett lite ”knak”, men även stretch, massage och triggerpunktsbehandling är en del av behandlingen. I behandlingen ingår även rehabiliteringsträning

och råd för att förhindra att symptomen uppstår igen.

Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel, för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Legitimationen utfärdas av socialstyrelsen och kan ansökas om efter 5 års heltidsstudier.